Ugrás a tartalomra

Vezetékjog bejegyzése

Az ELMŰ Hálózati Kft. működési területén több tízezer kilométer hosszúságú, különböző feszültségszintű vezetékhálózat található. A korábban megépített vezetékhálózatok az akkor érvényes ingatlan tulajdonosi viszonyok, és jogszabályok alapján létesültek.

A közcélú hálózat (ide értve a tartószerkezeteket és a rajtuk elhelyezett berendezéseket is) többféle módon érinthet egy ingatlant:

  • föld alatti kábel nyomvonalaként,
  • föld feletti légvezeték nyomvonalaként,
  • előzőek biztonsági övezeteként („a villamosmű biztonsági övezetéről” szóló 122/2004. (X.15.) GKM rendelet).

A hálózat, és annak biztonsági övezete által érintett területre vonatkozik a vezetékjog. A hatályos villamosenergia törvény (2007. évi LXXXVI törvény – VET.) kötelezővé teszi a hálózatok tulajdonosai számára, hogy 2012. december 31-ig közigazgatási eljárás útján kérjék a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetését.

Vezetékjogi bejegyzés folyamata

Az ELMŰ Hálózati Kft. azért kezdeményezte ezt a folyamatot, hogy egyrészt az ingatlan tulajdonosok tisztában legyenek a hálózat és ingatlanuk kapcsolatával, másrészt a hálózat üzemeltetése során maradéktalanul eleget tehessen az élet- és vagyonbiztonság fontos követelményének. Az eljárás során sem az eljáró hatóságok, sem az ELMŰ Hálózati Kft. nem keresi meg közvetlenül az érintett tulajdonosokat.

Új vezeték létesítése során természetesen meg kell keresni a tulajdonosokat. Maga a bejegyeztetési folyamat a teljes hálózat geodéziai felmérésével vette kezdetét, majd a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott engedélyezési eljárásokkal folytatódott, és végül az illetékes Körzeti Földhivataloknál zárult a vezetékjogot bejegyző határozattal.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a saját honlapján és a vezeték által érintett önkormányzat hirdetőtábláján, honlapján teszi közzé az eljárás megindítását, majd a határozat meghozatalát, továbbá a „közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti fontosabb tudnivalókat.

Kapcsolódó dokumentumok